Landleven                                                            Oktober /November 2007

Wildobservatiehut:

   
 

"Dit stukje staat in "Landleven" van Oktober/November 2007.

Het gaat over jacht en het schieten op dieren, want daarvoor worden Wildobdervatiehutten neergezet.
Knap (en vals) om de jacht zo te promoten zonder het te noemen!!!!